WORK SMARTER NOT HARDER

Referral program

MYBREEX Leadprogramma

Algemene voorwaarden

Met het Leadprogramma geeft BREEX Europe nv, met maatschappelijke zetel te 9160 LOKEREN, Dijkstraat 22, met ondernemingsnummer 0537.365.350, een commerciële tegoedbon of het recht om een vooraf afgesproken bedrag, en mits toestemming, te factureren naar BREEX Europe nv aan klanten die nieuwe klanten aanbrengen.

Elke Klant kan een ‘Lead’ (zijnde een onderneming of professional geïnteresseerd in een product of dienst van BREEX) aanbrengen. Door het ondertekenen van de Cheque of aanvaarden van de algemene voorwaarden van het referral program erkent de Klant dat hij gerechtigd is de contact- en bedrijfsgegevens van de ‘Lead’ met Breex te delen met het doel om door BREEX (telefonisch en/of per e-mail) gecontacteerd te worden met het oog op het aanbieden van de producten en diensten van BREEX en dit binnen de 12 maanden na datum van de Cheque.

De Klant erkent hierbij als verwerker van BREEX op te treden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de nodige toestemming te hebben bekomen om de gegevens in functie van het hierin beschreven doel te verzamelen en door te geven en de Lead hierover voldoende en correct te hebben geïnformeerd. De Klant vrijwaart BREEX van elke aansprakelijkheid jegens de Lead voor het niet respecteren van voorgaande verbintenis.

Het Leadprogramma maakt van de Klant geen agent of vertegenwoordiger van BREEX en de Klant kan BREEX op geen enkele manier in rechte verbinden. Aanbod is geldig op leads die geregistreerd werden na 01/10/2020.

Algemene voorwaarden / privacybeleid

Service A - Referral Program